korgblommiga växter – Asteraceae
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
korgblommiga
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation

Om

Korgblommiga växter, familjen Asteraceae, har sina blommor placerade tätt, tätt tillsammans i vad som kallas för en korg. Hit hör många växter som ofta uppfattas som att de bara har en enda blomma, men om man börjar pilla så ser man att det inte är en enskild blomma, utan en massa blommor tillsammans. Till de korgblommiga hör bland annat maskrosor, blåklint och tistlar.

Blomman hos en korgblommig växt
När man pillar sönder en maskros, eller en fibbla som på fotona (1-3), så trillar det loss små gula ”blad” (3). Det är blommorna. Man brukar säga att blommorna hos maskrosor och fibblor är ”tunglika”. Figur 4 visar en skiss av kronan (de sammanvuxna kronbladen) på en tunglik blomma. Kronan sitter fäst ovanpå fruktämnet (för en beskrivning av en vanlig blomma, titta här).  Om man försiktigt pillar sönder kronan ser man ståndarna. I figur 5 är ståndarna överdrivna. Man ser ståndarna, där de fem ståndarsträngarna är lösa från varandra, men sen har ståndarknapparna högst upp, där pollenet bildas växt ihop till en ring. I figur 6 är även övre delen av pistillen inritad, med stiftet och det tvådelade märket som växer upp från fruktämnet.

Tittar man riktigt noga kan man också se ringen av ståndare runt pistillen i figur 3.

I figur 3 ser man längst ner vid fruktämnet lite hår. Det är foderbladen som blivit små och reducerade. Här är de hår, men ibland kan de vara mer som små fjäll. Håren växer till efter befruktning och i samband med att frö och frukt utvecklas. De kommer sen fungera som hjälp när frukten (som blir en torr liten nöt) sprids med vinden.

På undersidan av korgen ser man gröna blad (figur 1). De kallas för holkfjäll. Hos vissa korgblommiga växter är blommorna inte tunglika, utan rörlika. Hit hör till exempel blåklint (figur 7). Ibland har växten både rörlika blommor (då i mitten av korgen) och tunglika blommor (på kanterna). Exempel på sådana är solros och prästkrage (figur 8).