Barrträd
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation


Om

Barrträd har kottar, inte blommor
På våren lyser granens, lärkens och andra barrträds kottar vackert röd-rosa. De ser nästan ut som små blommor, som lärkkotten här till höger. Börjar man pilla så ser man ganska snabbt att det inte alls är några blommor.  Kottarna saknar de delar som en blomma är uppbyggd av, som foderblad, kronblad, ståndare och pistiller.


Vad är en kotte?
Granar, tallar och andra barrträd har kottar. Barrträd bildar två olika sorters kottar. De som vi i dagligt tal kallar för kottar är honkottar. Hankottarna är mindre och de lägger man oftast inte märke till förrän man går nära.  På bilden till vänster ser man en tallgren med en mängd gula hankottar. På bilden ovan syns lärkens hankotte lite suddigt, hängande ner från grenen uppe i vänstra hörnet.


På undersidan av hankottens fjäll finns små behållare där pollenet bildas. På våren släpper hankottarna ut sitt pollen. Det kan man se som ett gult puder som under en period kan ligga som ett tunt, gult skikt på bilar som stått parkerade.

Honkottarna varierar lite mer i utseende mellan olika barrträd (och är lite mer komplicerade i sin byggnad). Nere i vänstra hörnet på bilden ovan sitter en liten, omogen, grön tallhonkotte. Inuti honkotten finns fröämnena som kommer utvecklas till frön. Om man pillar lite i en mogen kotte så kommer fröet med sin vinge trilla loss. Till höger syns en lärkkotte som släppt de flesta av sina frön.


Barrträd och blomväxter är fröväxter
En egenskap som barrträd och blomväxter har gemensamt är att de har frön. Alla växter som har frön hör till gruppen fröväxter.  Precis som blomman är unik för blomväxterna och har uppkommit en gång under evolutionen (läs sidan om blomväxter för lite mer information), så visar forskning att även fröet är en unik struktur som med största sannolikhet bara uppkommit en gång. Alla fröväxter härstammar alltså från en gemensam fröväxtanfader. Till fröväxter hör också till exempel kottepalmer och gnetumväxter, men de finns inte naturligt i Sverige.