Blomväxter
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation


Om

Vad är en blomma?
En ”vanlig” blomma består av foderblad, kronblad, ståndare och en eller flera pistiller. Fotot till höger visar en blodnäva, med de olika delarna markerade.
Blommans delar varierar i både antal och form mellan olika arter. Ibland kan också någon eller några av delarna saknas helt.


I ståndarna bildas pollen som innehåller spermaceller. Pistillen (bilden till vänster) består av märke, stift och fruktämne. Inuti fruktämnet ligger fröämnena och inuti dessa ligger äggceller. Pollen förs från ståndarna till pistillens märke och en pollenslang växer ner genom pistillen. Spermacellerna transporteras genom pollenslangarna ner till äggceller i fröämnena. Fröämnena är de som efter att befruktning skett kommer att utvecklas till frön. Fruktämnet utvecklas till frukt.
Vilka växter har blommor?
De växter som har blommor kallas blomväxter, eller angiospermer, eller ibland gömfröiga växter. Det senare för att fröna göms inuti fruktämnet, den blivande frukten. Hit hör alla ”vanliga” blommor som vitsippor och maskrosor, men även många växter som vi kanske inte tänker på som blomväxter, som björk, al och hassel eller olika gräs (som knylhavren här till höger). Däremot har varken mossor, ormbunkar eller barrträd blommor.Från små och enkla till fascinerande mångfald
Forskning kring hur växter har utvecklats genom årmiljonerna visar att strukturen ”blomma” med största sannolikhet bara har uppkommit en gång under evolutionen. Det betyder att alla blomväxter härstammar från en gemensam blomväxtanfader.

De första växterna som hade blommor fanns troligen under tidig Krita, för ungefär 130 miljoner år sedan. Idag tror vi att dessa första blommor var ganska små och enkla. Alltsedan dess har det skett en enorm expansion i mångfald som resulterat i dagens fascinerande variation i både utseende och anpassningar, såsom flugblomstren här till höger som pollineras av en stekel som tror blomman är en stekelhona.  Idag räknar vi med att det finns uppemot 400 000 blomväxtarter i världen.