Växter, växter, växter
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation


Om
Jag...
Jag är lektor i växtsystematik vid Uppsala universitet. Det betyder att jag forskar på, och undervisar om, växter: Hur de ser ut, hur de är släkt med varandra och hur de har utvecklats under årmiljonerna – deras evolution och systematik. Jag forskar också på var de finns och hur de, i ett historiskt perspektiv, har hamnat där. Det som kallas för historisk biogeografi.

Alla bilder (liksom texter) är mina, om inte annat anges.


Petra Korall
petra@petrakorall.se

lundarv, Stellaria nemorum