Blomväxtfamiljer
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Korgblommiga
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation

Om

Blommande växter
Blomväxterna delas in i ett stort antal familjer (se klassifikation). Under länkarna nedan hittar ni korta beskrivningar av några vanliga svenska blomväxtfamiljer.


Familjer