Släktträd – fylogenier
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Barrträd
Släktskap

Livscykler
Klassifikation


Om

Allt i livet hänger ihop
Någon gång för så där knappt fyra miljarder år sedan uppstod det som vi kallar liv. Baserat på forskning anser vi idag att livet har uppstått en gång. Från denna urorganism har sedan alla de organismer vi ser idag utvecklats. Det betyder att allt levande är släkt med varandra, om än ofta på väldigt långt håll.

Hur studerar vi släktskap?
Hur kan vi undersöka hur organismer har utvecklats och hur de är släkt med varandra? Man kan analysera olika typer av information (eller data), till exempel hur de ser ut (morfologi) eller sekvenser av DNA. Utifrån analyserna formulerar vi hypoteser om släktskap. Hur vi tror att organismer är släkt med varandra visar vi i form av släktskapsträd, fylogenier.

Vad betyder ett släktträd?
Hur ska vi tolka ett släktskapsträd? Bilden visar ett enkelt släktträd, en enkel fylogeni, med bara tre grupper – djur (representerad av en trollslända), svampar (representerad av kantareller) och växter (representerad av en rosling).

Om vi börjar vid trollsländan och följer linjen nedåt så kommer vi gå tillbaka i tiden och passera alla trollsländans anfäder, ända ner till livets ursprung i den blå bollen. Samma sak om vi startar vid kantarellerna – följer vi linjen neråt så går vi tillbaka i tiden och passerar alla kantarellernas förfäder. På vägen ner till den blå bollen träffar vi på den röda bollen. Här möts de två linjerna. Här, i just den här röda bollen, fanns den senaste, yngste förfadern, som var anfader både till djur och svampar.

Följer vi linjen neråt från den röda bollen kommer vi till den lila bollen. Här möter vi en annan linje, den från växten. Det betyder att i punkten vid den lila bollen fanns den yngste förfader som var anfader både till växter, djur och svampar.

Trollsländan och kantarellerna har alltså en gemensam anfader (i den röda bollen) som de inte delar med roslingen. Det betyder att trollsländor (djur) och kantareller (svampar) är närmare släkt med varandra, än vad någon av dem är med roslingen (växter).