Klassifikation
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation


Om

Klassifikation - att dela in livet i grupper
Biologer delar in det liv vi ser i grupper – fjärilar, blommande växter, trollsländor, gnagare, ormbunkar och så vidare. Det kallas att vi klassificerar, att vi gör en klassifikation. Syftet är enkelt – det gör det lättare att förstå och prata om all den mångfald som finns. Idag försöker vi dela in organismer i grupper baserat på släktskap, och använder oss av släktskapsträd, fylogenier, som grund.

Vi delar in arter i släkten, som delas in i familjer. Bilden här nere visar ett exempel med fyra arter: vanlig smörblomma, revsmörblomma, blåsippa och vitsippa. De två smörblomsarterna tillhör samma släkte, Ranunculus, ranunkler. Blåsippa ingår i släktet Hepatica, blåsippor (tillsammans med andra blåsippsarter, som inte visas här), och vitsippa i släktet Anemone, sippor. Alla dessa släkten ingår i familjen Ranunculaceae, tillsammans med många andra släkten som till exempel Caltha (kabblekor), Aquilegia (aklejor) och Clematis (klematis).

Det finns fler typer av grupper, och det kan skilja sig åt en del, till exempel mellan växter och djur.