Växter, växter, växter
Hem
Blomväxter
Blomväxtfamiljer
Barrträd
Släktskap
Livscykler
Klassifikation

Om

Varför växter?
Växter uppvisar en enorm variation – från den minsta encelliga alg till barrträd som mammutträd och redwood som kan bli mer än ett hundra meter höga. Växter finns nästan överallt på jorden, anpassade till de flesta miljöer. De kan använda sig av solljus, vatten och koldioxid för att bilda socker och de avger syre.

Hos växter idag ser vi komplicerade strukturer som utvecklats genom årmiljonerna. Det kan vara egenskaper som innebär anpassningar till att leva på land, som pollenkornet. Eller egenskaper som evolverat parallellt med insekter, som flugblomsterblomman här till höger som liknar en stekelhona, som lurar en stekelhane att para sig och på så sätt få på sig pollen som förs över till nästa blomma.

Här vill jag ge en inblick i hur växter har evolverat. Hur de är släkt med varandra. Hur de kan se ut och variera. Hur de förökar sig. Svara på frågor som: Vad är en blomma? Varför blommar inte granen? Sidan är under uppbyggnad, men här kommer successivt, och så småningom, komma mer.

Vad man menar med växter är inte alltid helt klart. För de flesta av oss betyder det allt grönt vi ser omkring oss – träd, buskar, blommor.  När en botaniker pratar om växter brukar det mer precist betyda de blommande växterna, barrträden och deras nära släktingar, ormbunkar, lumrar och de olika grupperna av mossor (levermossor, bladmossor och nålfruktsmossor), och man brukar även inkludera de olika grönalgsgrupperna som finns. Växter i den här betydelsen har ett gemensamt evolutionärt ursprung och delar en gemensam förfader som de inte delar med någon annan.


Petra